Realizace výběrových řízení a všeho dalšího co souvisí s dotacemi

Výběrové řízení dodavatele

Výběrová řízení na dodavatele

Administrace zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zajištění agendy veřejných zakázek spolufinancovaných z prostředků EU realizovaných dle pravidel operačních programů.

Dotační poradenství

Dotační
poradenství

Konzultační činnosti od příprav projektového záměru, až do podání žádosti o platbu a zpráv o udržitelnosti projektu.

 

Řešíme Váš problém?

Pojďme se sejít!

Moje číslo je

775 556 070