Pomůžu vám s výběrovým řízením ať už jste úřad, město, obec či společnost, která musí administrovat veřejnou zakázku v rámci jakéhokoli dotačního projektu.

Výběrové řízení dodavatele

Výběrová řízení na dodavatele

Administrace zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zajištění agendy výběrových řízení v rámci projektů spolufinancovaných z prostředků EU realizovaných dle pravidel poskytovatel dotace .

Dotační poradenství

Dotační
poradenství

Konzultační činnosti od příprav projektového záměru, až do podání žádosti o platbu a zpráv o udržitelnosti projektu.

Mohu vám pomoci?

Zavolejte mi!

Moje číslo je

775 556 070